Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Tìm hiểu nguyên nhân cây cam bị nứt quả

Trồng trọt | Trồng cam Vinh 4 năm tuổi, có hiện tượng nứt quả, vỏ quả có màu xi măng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi