Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Trị bệnh thối nhũn cho cây lan rừng

Trồng trọt | Cách trị bệnh thối nhũn cho cây lan rừng?

Trồng trọt | Trị bệnh thối nhũn cho cây lan rừng

- Nguyên nhân là do vi khuẩn và nấm gây hại
- Hiện tượng thối nhũn có mùi do vi khuẩn.
- Hiện tượng thối nhũn không có mùi là do nấm gây hại.
- Bệnh do nấm sử dụng thuốc MANCOZEB + METALAXYL hoặc FOSETYL – ALUMINIUM để phun phòng trừ. Lưu ý: Cần cắt loại bỏ bộ phận bệnh đem tiêu hủy trước khi phun thuốc.
- Bệnh do vi khuẩn gây hại cần cắt bỏ cành tiêu hủy sau đó sử dụng thuốc gốc ĐỒNG hoặc KASUGAMYCIN phun 2-3 lần cách nhau 5-7 ngày.

 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi