Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Trị rệp sáp gây hại cho cây tiêu 

Trồng trọt | Cây tiêu trồng 2 tháng có nhiều rệp sáp ở gốc, lá vàng. Cây tiêu bị gần 2 tháng, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ?

Trồng trọt | Khắc phục rệp sáp gây hại cây tiêu

- Dùng vòi nước xịt mạnh xuống gốc cây

- Dùng thuốc CHLORPYRIFOS hoặc CHLORANTRANILIPROLE hoặc CARBOSULFAN + DẦU KHOÁNG

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi