Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Trồng cây trong chậu với những lưu ý không thể bỏ qua

Trồng trọt | Cây khế trồng trong chậu, khi lá chuyển sang lá bánh tẻ thì bị đốm. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào? Trồng cây trong chậu cần có những lưu ý gì?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi