Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | "Trừ khử" ruồi vàng đục quả mít bằng bẫy hạt na

Trồng trọt | Trồng cây mít dai được gần 20 năm tuổi, hiện tượng quả lúc gần chín bị thối từ trong múi thối ra, múi bị nhũn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi