Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Tuyến trùng gây hại cây ổi bị khuất phục nhờ cách nào?

Trồng trọt | Trồng 2ha ổi lê Đài Loan, cây có hiện tượng vàng lá và đốm nâu, khi đào xuống gốc có nốt sần. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi