Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Tuyệt chiêu "bắt" mít Thái ra quả sai lúc lỉu

Trồng trọt | Cây mít Thái không ra hoa, ra quả thì khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi