Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Vạch lá tìm sâu: Diệt tận gốc nấm thán thư gây hại cây cà phê

Trồng trọt | 2.000 cây cà phê trên 15 năm tuổi, cây có hiện tượng nám quả và rụng quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi