Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Vi khuẩn gây bệnh héo xanh cho cây bí đỏ mới trồng

Trồng trọt | Khi bí đỏ được 15 ngày tuổi thì bị bệnh héo xanh. Hỏi cách khắc phục thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi