Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Vì sao cây nhãn ghép 3 năm ra ít hoa lại không đậu quả?

Trồng trọt | Trồng nhãn ghép ở đất đồi, cây phát triển tốt, cây đã ghép được khoảng 3 năm, có biểu hiện là ra ít hoa và không đậu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi