Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt

Cây tiêu bị bệnh do nấm gây hại và cách xử lý

02h05' 08/09/2016 244 views
Cây tiêu trồng 2 năm, có biểu hiện xám lá, xám đọt, vàng lá. Bị 3 tháng, chưa dùng thuốc gì.

Kỹ thuật trồng tiêu: Đất trồng tiêu thiếu Magiê và độ pH thấp xử lý thế nào?

02h05' 08/09/2016 1,238 views
1 ha tiêu, 4 năm tuổi, tôi mang đất đi xét nghiệm thì pH= 4.5, Mg trong đất bị thiếu. Hỏi chuyên gia cách khắc phục?

Cây tầm vông bị nấm đất gây hại

02h03' 08/09/2016 712 views
300 gốc cây tầm vông, trồng được 2 tháng, có hiện tượng héo lá rồi chết, đã bị 20%. Hiện tại trong miền nam đang mưa nhiều. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Điều trị khi cà chua bị bệnh do virus

01h58' 08/09/2016 625 views
Cây cà chua 25 ngày tuổi có biểu hiện xoăn ngọn, đầu ngọn có lá non héo gục đen.

Khắc phục lúa bị thối bẹ, cháy đầu lá, vàng cây

01h57' 08/09/2016 173 views
Lúa bị thối bẹ, vàng lá, cháy đầu lá khoảng 30%, trong 3 ngày

Dùng thuốc gì phun xịt khi sầu riêng bị nấm gây hại

01h56' 08/09/2016 639 views
Sầu riêng được 2 năm có hiện tượng cháy đầu chóp lá, sau đó bị rụng. Trên mặt lá, chỗ bị cháy có những đường tròn đồng tâm

Cách khử trùng đất trước khi trồng lại cây hồ tiêu

01h55' 08/09/2016 536 views
Hồ tiêu bị chết sau đi đào bỏ đi thì bao nhiêu lâu trồng được cây mới? Trước khi trồng nên khử trùng đất như thế nào?

Khắc phục cây tiêu bị bệnh do nấm gây hại thối rễ

01h43' 08/09/2016 177 views
Cây tiêu bị vàng hết lá, đầu đốt bạc và đen, dưới gốc rễ bị đen và thối là bị bệnh gì và cách chữa như thế nào?

Khắc phục khi cây tiêu mới trồng bị vàng lá, rụng đốt

01h42' 08/09/2016 1,115 views
Cây tiêu ác bị vàng lá và rụng đốt,.... Xin hỏi chuyên gia nông nghiệp là cây tiêu bị bệnh gì và cách khắc phục như thế nào?