Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt

Khắc phục cây phong lan bị nấm gây hại

15h05' 24/08/2016 390 views
Cây hoa phong lan được 4 tháng, cây còi cọc, bộ rễ không phát triển.

Hồ tiêu bị nấm và tuyến trùng gây hại

15h05' 24/08/2016 384 views
Cây tiêu bị vàng lá, đen rễ, thân mềm nhũn, rụng đốt,...Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách khắc phục?

Lúa bị vàng lá do nước ô nhiễm và cách khắc phục

16h58' 23/08/2016 234 views
Ruộng lúa trồng 1 tháng nay nhưng 70% ruộng có hiện tượng vàng lá . Nhổ lên thấy rễ bị thối và chết

Cây bưởi bị sâu vẽ bùa gây hại và cách phòng trị

16h53' 23/08/2016 254 views
10 cây bưởi ghép trồng được hơn 3 tháng tuổi. Cây có biểu hiện vàng trắng lá, xoăn đầu lá. Ngoài ra không có biểu hiện gì khác

Cây chanh dây bị bệnh do virus gây hại và cách khắc phục

16h52' 23/08/2016 1,938 views
1 ha chanh dây trồng được 5 tháng tuổi. 2 tuần nay, 30% vườn bị cây có hiện tượng vàng lá và sun ngọn

Cây dưa lê bị nấm gây hại

16h50' 23/08/2016 1,246 views
500 m2 trồng dưa lê. Cây có biểu hiện vàng lá, héo lá sau đó chết cây. Đã chết 50% vườn, đã bị 1 tuần nay, chưa dùng thuốc gì

Cây hồ tiêu bị nấm và tuyến trùng gây hại

16h50' 23/08/2016 305 views
Cây tiêu bị vàng lá. Ngoài ra không có biểu hiện gì khác. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách xử lý?

Khắc phục cây ổi bị nấm gây hại

16h49' 23/08/2016 307 views
6 sào ổi trồng được 8 tháng. 10 ngày nay, cây ổi có hiện tượng héo lá và ngọn, chết giữa thân cây. Đã bị 15% vườn

Cây tiêu bị vàng lá và cách khắc phục

01h30' 22/08/2016 1,384 views
1000 trụ tiêu trồng được 3 năm. 2 tháng nay, lá tiêu có hiện vàng và chết. Đã dùng thuốc phun nhưng không đỡ, đã bị 30% vườn