Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Ủ Trichoderma với nước thải của dê thì có tác dụng gì?

Hỏi lấy nước thải (nước phân, nước tiểu của dê) và thức ăn cây cỏ còn dư ủ với nấm Trichoderma có được hay không?

Với câu hỏi trên, TS Tống Khiêm đã tư vấn như sau:

  • Có thể ủ được, tuy nhiên hiệu quả không cao
  • Ủ phân xanh hoai mục trước, sau đó mới cho nấm Trichoderma vào trộn lẫn.
  • Phân xanh ủ hoai trước 3 - 4 tháng để tránh làm chết nấm Trichoderma.

 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi