Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Ủ phân vi sinh: Quy trình đúng chuẩn

Sử dụng phân bón vi sinh bón cho cây trồng không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng. Ngoài ra, nó còn giúp cải tạo đất vì không sử dụng nhiều phân bón hóa học. Vậy cách ủ phân vi sinh như thế nào là đúng tiêu chuẩn?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi