Thông tin về nhà nông vì nhà nông

VTC16: Hãy hỏi để biết

 • Hãy hỏi để biết 02.05.2018

  Hãy hỏi để biết 02.05.2018

  "Hãy hỏi để biết" là chương trình tư vấn nông nghiệp. Thông qua các hình thức kết nối khác nhau, khán giả sẽ được các chuyên gia của chương trình giải đáp mọi ...
 • Hãy hỏi để biết 01.05.2018

  Hãy hỏi để biết 01.05.2018

  "Hãy hỏi để biết" là chương trình tư vấn nông nghiệp. Thông qua các hình thức kết nối khác nhau, khán giả sẽ được các chuyên gia của chương trình giải đáp mọi ...
 • Hãy hỏi để biết 30.04.2018

  Hãy hỏi để biết 30.04.2018

  "Hãy hỏi để biết" là chương trình tư vấn nông nghiệp. Thông qua các hình thức kết nối khác nhau, khán giả sẽ được các chuyên gia của chương trình giải đáp mọi ...
 • Hãy hỏi để biết 27.04.2018

  Hãy hỏi để biết 27.04.2018

  "Hãy hỏi để biết" là chương trình tư vấn nông nghiệp. Thông qua các hình thức kết nối khác nhau, khán giả sẽ được các chuyên gia của chương trình giải đáp mọi ...
 • Hãy hỏi để biết 26.04.2018

  Hãy hỏi để biết 26.04.2018

  Nhiều câu hỏi sẽ được các chuyên gia tư vấn trong chương trình Hãy hỏi để biết 26.04.2018: Trứng ung: Có nên cho chó có chửa ăn hay không? Gà con mới nhập về, ...

Hãy hỏi để biết 02.05.2018

05h16' 05/05/2018 57 views
"Hãy hỏi để biết" là chương trình tư vấn nông nghiệp. Thông qua các hình thức kết nối khác nhau, khán giả sẽ được các chuyên gia của chương trình giải đáp mọi thắc mắc về sản xuất nông nghiệp; các vấn ...

Hãy hỏi để biết 01.05.2018

21h12' 04/05/2018 40 views
"Hãy hỏi để biết" là chương trình tư vấn nông nghiệp. Thông qua các hình thức kết nối khác nhau, khán giả sẽ được các chuyên gia của chương trình giải đáp mọi thắc mắc về sản xuất nông nghiệp; các ...

Hãy hỏi để biết 30.04.2018

20h14' 04/05/2018 33 views
"Hãy hỏi để biết" là chương trình tư vấn nông nghiệp. Thông qua các hình thức kết nối khác nhau, khán giả sẽ được các chuyên gia của chương trình giải đáp mọi thắc mắc về sản xuất nông nghiệp; các vấn ...

Hãy hỏi để biết 27.04.2018

17h00' 04/05/2018 24 views
"Hãy hỏi để biết" là chương trình tư vấn nông nghiệp. Thông qua các hình thức kết nối khác nhau, khán giả sẽ được các chuyên gia của chương trình giải đáp mọi thắc mắc về sản xuất nông nghiệp; các vấn ...

Hãy hỏi để biết 26.04.2018

16h13' 04/05/2018 20 views
Nhiều câu hỏi sẽ được các chuyên gia tư vấn trong chương trình Hãy hỏi để biết 26.04.2018: Trứng ung: Có nên cho chó có chửa ăn hay không? Gà con mới nhập về, có nên cho uống tỏi kết hợp với kháng ...

Hãy hỏi để biết 25.04.2018

15 views
"Hãy hỏi để biết" là chương trình tư vấn nông nghiệp. Thông qua các hình thức kết nối khác nhau, khán giả sẽ được các chuyên gia của chương trình giải đáp mọi thắc mắc về sản xuất nông nghiệp; các ...

Hãy hỏi để biết 23.04.2018

16 views
"Hãy hỏi để biết" là chương trình tư vấn nông nghiệp. Thông qua các hình thức kết nối khác nhau, khán giả sẽ được các chuyên gia của chương trình giải đáp mọi thắc mắc về sản xuất nông nghiệp; các vấn ...

Hãy hỏi để biết 19.04.2018

14 views
"Hãy hỏi để biết" là chương trình tư vấn nông nghiệp. Thông qua các hình thức kết nối khác nhau, khán giả sẽ được các chuyên gia của chương trình giải đáp mọi thắc mắc về sản xuất nông nghiệp; các ...

Hãy hỏi để biết 18.04.2018

38 views
"Hãy hỏi để biết" là chương trình tư vấn nông nghiệp. Thông qua các hình thức kết nối khác nhau, khán giả sẽ được các chuyên gia của chương trình giải đáp mọi thắc mắc về sản xuất nông nghiệp; các vấn ...