Thông tin về nhà nông vì nhà nông

VTC16: Nông thôn chuyển động

 • Nông thôn chuyển động 03.05.2018

  Nông thôn chuyển động 03.05.2018

  NỘI DUNG CHÍNH PHÁT SÓNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH:
 • Nông thôn chuyển động 02.05.2018

  Nông thôn chuyển động 02.05.2018

  "Nông thôn chuyển động" là những câu chuyện xoay quanh sự thay đổi của bức tranh nông nghiệp Việt Nam; những biến đổi trong hoạt động sản xuất, trong suy nghĩ ...
 • Nông thôn chuyên động 01.05.2018

  Nông thôn chuyên động 01.05.2018

  "Nông thôn chuyển động" là những câu chuyện xoay quanh sự thay đổi của bức tranh nông nghiệp Việt Nam; những biến đổi trong hoạt động sản xuất, trong suy nghĩ ...
 • Nông thôn chuyển động 29.04.2018

  Nông thôn chuyển động 29.04.2018

  "Nông thôn chuyển động" là những câu chuyện xoay quanh sự thay đổi của bức tranh nông nghiệp Việt Nam; những biến đổi trong hoạt động sản xuất, trong suy nghĩ ...
 • Nông thôn chuyển động 28.04.2018

  Nông thôn chuyển động 28.04.2018

  "Nông thôn chuyển động" là những câu chuyện xoay quanh sự thay đổi của bức tranh nông nghiệp Việt Nam; những biến đổi trong hoạt động sản xuất, trong suy nghĩ ...

Nông thôn chuyển động 30.04.2018

03h25' 05/05/2018 26 views
"Nông thôn chuyển động" là những câu chuyện xoay quanh sự thay đổi của bức tranh nông nghiệp Việt Nam; những biến đổi trong hoạt động sản xuất, trong suy nghĩ của người nông dân và trong cuộc sống sau ...

Nông thôn chuyển động 03.05.2018

18h02' 04/05/2018 29 views
NỘI DUNG CHÍNH PHÁT SÓNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH:

Nông thôn chuyển động 02.05.2018

17h01' 04/05/2018 23 views
"Nông thôn chuyển động" là những câu chuyện xoay quanh sự thay đổi của bức tranh nông nghiệp Việt Nam; những biến đổi trong hoạt động sản xuất, trong suy nghĩ của người nông dân và trong cuộc sống ...

Nông thôn chuyên động 01.05.2018

16h01' 04/05/2018 22 views
"Nông thôn chuyển động" là những câu chuyện xoay quanh sự thay đổi của bức tranh nông nghiệp Việt Nam; những biến đổi trong hoạt động sản xuất, trong suy nghĩ của người nông dân và trong cuộc sống sau ...

Nông thôn chuyển động 29.04.2018

19 views
"Nông thôn chuyển động" là những câu chuyện xoay quanh sự thay đổi của bức tranh nông nghiệp Việt Nam; những biến đổi trong hoạt động sản xuất, trong suy nghĩ của người nông dân và trong cuộc sống ...

Nông thôn chuyển động 28.04.2018

20 views
"Nông thôn chuyển động" là những câu chuyện xoay quanh sự thay đổi của bức tranh nông nghiệp Việt Nam; những biến đổi trong hoạt động sản xuất, trong suy nghĩ của người nông dân và trong cuộc sống sau ...

Nông thôn chuyển động 27.04.2018

23 views
Nông thôn chuyển động 27.04.2018 sẽ có những tin chính đáng chú ý như sau: PHÚ YÊN PHÁT HIỆN 600 KG CÀ PHÊ GIẢ CẬN CẢNH “THÁNH ĐỊA” CỦA HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẮK LẮK: TRỒNG NGHỆ TỰ PHÁT, NÔNG DÂN ...

Nông thôn chuyển động 26.04.2018

21 views
"Nông thôn chuyển động" là những câu chuyện xoay quanh sự thay đổi của bức tranh nông nghiệp Việt Nam; những biến đổi trong hoạt động sản xuất, trong suy nghĩ của người nông dân và trong cuộc sống ...

Nông thôn chuyển động 25.04.2018

20 views
Những tin chính sẽ có trong chương trình Nông thôn chuyển động 25.04.2018: MÙA BƠ Ở GIA LAI KHÁNH HÒA: BÀ CON NÔNG DÂN THU NHẬP CAO TỪ SẦU RIÊNG TRÁI VỤ NGƯỜI DÂN LIỀU MÌNH VƯỢT SÔNG POKO BẰNG CÁP ...