Thông tin về nhà nông vì nhà nông

VTC16: Thời sự nông thôn

 • Thời sự nông thôn 02.05.2018

  Thời sự nông thôn 02.05.2018

  Thời sự nông thôn 02.05.2018 có những nội dung chính như sau: - KHÁNH HÒA: KEO NGÃ ĐỔ KHÓ TIÊU THỤ, NÔNG DÂN LỖ NẶNG - BẮC KẠN: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG ...
 • Thời sự nông thôn 01.05.2018

  Thời sự nông thôn 01.05.2018

  Bản tin "Thời sự nông thôn" cập nhật liên tục các thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp; đời sống nông thôn và những câu chuyện sau lũy tre làng. Chương ...
 • Thời sự nông thôn 30.04.2018

  Thời sự nông thôn 30.04.2018

  Bản tin "Thời sự nông thôn" cập nhật liên tục các thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp; đời sống nông thôn và những câu chuyện sau lũy tre làng. Chương ...
 • Thời sự nông thôn 29.04.2018

  Thời sự nông thôn 29.04.2018

  Bản tin "Thời sự nông thôn" cập nhật liên tục các thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp; đời sống nông thôn và những câu chuyện sau lũy tre làng. Chương ...
 • Thời sự nông thôn 28.04.2018

  Thời sự nông thôn 28.04.2018

  Bản tin "Thời sự nông thôn" cập nhật liên tục các thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp; đời sống nông thôn và những câu chuyện sau lũy tre làng. Chương ...

Thời sự nông thôn 02.05.2018

12h18' 04/05/2018 31 views
Thời sự nông thôn 02.05.2018 có những nội dung chính như sau: - KHÁNH HÒA: KEO NGÃ ĐỔ KHÓ TIÊU THỤ, NÔNG DÂN LỖ NẶNG - BẮC KẠN: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG THUỐC DIỆT CỎ - BRAZIL: SẬP TÒA NHÀ ...

Thời sự nông thôn 01.05.2018

11h01' 04/05/2018 34 views
Bản tin "Thời sự nông thôn" cập nhật liên tục các thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp; đời sống nông thôn và những câu chuyện sau lũy tre làng. Chương trình phát sóng 18h hàng ngày trên Kênh ...

Thời sự nông thôn 30.04.2018

10h01' 04/05/2018 26 views
Bản tin "Thời sự nông thôn" cập nhật liên tục các thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp; đời sống nông thôn và những câu chuyện sau lũy tre làng. Chương trình phát sóng 18h hàng ngày trên Kênh ...

Thời sự nông thôn 29.04.2018

09h08' 04/05/2018 20 views
Bản tin "Thời sự nông thôn" cập nhật liên tục các thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp; đời sống nông thôn và những câu chuyện sau lũy tre làng. Chương trình phát sóng 18h hàng ngày trên Kênh ...

Thời sự nông thôn 28.04.2018

08h00' 04/05/2018 27 views
Bản tin "Thời sự nông thôn" cập nhật liên tục các thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp; đời sống nông thôn và những câu chuyện sau lũy tre làng. Chương trình phát sóng 18h hàng ngày trên Kênh ...

Thời sự nông thôn 27.04.2018

07h02' 04/05/2018 30 views
Bản tin "Thời sự nông thôn" cập nhật liên tục các thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp; đời sống nông thôn và những câu chuyện sau lũy tre làng. Chương trình phát sóng 18h hàng ngày trên Kênh ...

Thời sự nông thôn 26.04.2018

06h07' 04/05/2018 25 views
Những tin chính sẽ có trong chương trình Thời sự nông thôn 26.04.2018: Cần làm rõ những quy định về quản lý phân bón trong luật trồng trọt Dự thảo luật chăn nuôi cần làm rõ quy định cấp phép cho cơ ...

Thời sự nông thôn 25.04.2018

05h12' 04/05/2018 21 views
Bản tin "Thời sự nông thôn" cập nhật liên tục các thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp; đời sống nông thôn và những câu chuyện sau lũy tre làng. Chương trình phát sóng 18h hàng ngày trên Kênh ...

Thời sự nông thôn 24.04.2018

02h02' 04/05/2018 25 views
Thời sự nông thôn 24.04.2018 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây: Ngư dân Việt Nam vẫn ra khơi đánh bắt Lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông của Trung Quốc không có giá trị Thành phố Hồ ...