Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Vụ Đông Xuân 2018: "Phương pháp phòng chống dịch bệnh"

Vụ Đông Xuân là vụ lúa chính và quan trọng nhất trong năm, nhưng với thời tiết biến đổi thất thường như hiện nay, dịch bệnh dễ dàng phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và kinh tế của bà con. Đứng trước nguy cơ như vậy, phương pháp phòng chống dịch bệnh như thế nào để đạt được hiệu quả?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi