Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Vườn bưởi rụng quả nhiều, chuyên gia tận tình khắc phục với lão nông - Khởi nghiêp số 343

Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cùng ghé thăm nông hộ Lê Hữu Diện tại thôn Trung Cao, Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội. Lão nông này luôn có khao khát làm giàu với mô hình trồng cây ăn quả. Ông đã đăng ký tham gia chương trình khởi nghiệp với số vốn là 700 triệu đồng. Với 3 vườn cây ăn quả hiện nay, chương trình và chuyên gia đã hoạch toán chi phí cần thiết cũng như số vốn sẽ bỏ ra và số lãi sẽ thu về cho lão nông. Trong chuyến thăm lần này, vườn bưởi của lão nông Lê Hữu Diện, đang gặp phải một sự cố đó là quả rụng rất nhiều. Vậy đâu là nguyên do vườn bưởi của ông Lê Hữu Diện lại bị rụng quả nhiều như vậy, chuyên gia sẽ có cách gì cũng như phương hướng khắc phục như thế nào, để vườn bưởi không bị rụng nhiều quả như hiện nay?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi