Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Vườn cam lòng vàng nhà bạn bị rụng lá xanh: Bạn sẽ xử lý thế nào?

Đang trồng 1ha cam lòng vàng được 2 năm. 4 ngày nay thấy có hiện tượng rụng lá, lá vẫn còn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi