Thông tin về nhà nông vì nhà nông

XỬ LÝ TRÂU BÒ BỊ CƯỚC CHÂN

Trâu cứ bị đi tập tễnh vào sáng sớm, sau đó bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi