Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Xăm mình cho cá cảnh ở Sài Gòn

Trào lưu xăm mình cho cá cảnh đang được nhiều người ưa chuộng. Cá được xăm thường là hồng két, phát tài... với giá 100-800 nghìn đồng mỗi con tùy loại.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi