Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Xử lý hiện tượng cây keo bị nấm đất gây hại bộ rễ

Vườn keo có hiện tượng: cây tự nhiên héo và chết. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

     Khắc phục cây keo bị nấm đất gây hại bộ rễ:

  • Đào bỏ cây chết mang ra ngoài tiêu hủy
  • Khử VÔI vào hố đào để tránh lây lan nguồn bệnh
  • Khi cây chớm bị bệnh, dùng MANCOZEB + METALAXY hoặc PHOSPHOROUS ACID để phun cho cây
  • Tưới thuốc GỐC ĐỒNG dưới vùng rễ của cây để hạn chế nấm đất
  • Phát hiện sớm bệnh để có biện pháp chữa trị kịp thời.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi