Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Xử lý rơm rạ đem lại giá trị tỷ đô

Nếu biết cách thu gom tận dụng, chỉ riêng tiền bán rơm có thể mang lại nguồn thu hàng ngàn tỉ đồng cho người dân. Số tiền này dùng để tái đầu tư vào khoa học công nghệ cho cây lúa.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi