Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Xuất khẩu nông sản Việt: Lạc quan và thách thức

6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản nước ta đạt 19,4 tỷ USD, vượt 3 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và cao nhất trong 10 năm trở lại đây. 6 tháng cuối năm 2018, xuất khẩu nông sản Việt sẽ có những thách thức nào đang đón đợi và những điều lạc quan gì?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi