Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Khí hậu, thổ nhưỡng Cần Thơ trồng nho liệu có "thắng"?

17h24' 03/07/2018 172 views
 Trồng trọt | Khí hậu, thổ nhưỡng Cần Thơ trồng nho liệu có "thắng"?
Trồng trọt | Thổ nhưỡng(đất), khí hậu ở Cần Thơ có thích hợp để trồng nho với số lượng lớn hay không? Loại cây ăn quả nào thích hợp trồng nơi đây?

Nâng cao an ninh trật tự trong hoàn thành tiêu chí số 19 của nông thôn mới

08h38' 11/12/2017 331 views
Nâng cao an ninh trật tự trong hoàn thành tiêu chí số 19 của nông thôn mới
Tiêu chí 19 của nông thôn mới về an ninh trật tự là vấn đề khó cho nhiều địa phương...