Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục cây bạch đàn bị bệnh do nấm gây hại

07h02' 15/06/2018 261 views
Khắc phục cây bạch đàn bị bệnh do nấm gây hại
Trồng được 1000 cây bạch đàn, phương pháp trồng bằng nuôi cấy mô, đã trồng được 1,2 năm tuổi, 5 ngày nay có hiện tượng lá vàng cả cây, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như ...

Cây bạch đàn bị tổn thương gốc rễ do mối hại hoặc nhiễm bệnh thối rễ

08h32' 29/11/2017 713 views
Cây bạch đàn bị tổn thương gốc rễ do mối hại hoặc nhiễm bệnh thối rễ
Cây bạch đàn bị vàng từ gốc lên đến ngọn, ngoài ra bình thường. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách khắc phục?