Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cây bạch đàn bị tổn thương gốc rễ do mối hại hoặc nhiễm bệnh thối rễ

08h32' 29/11/2017 304 views
Cây bạch đàn bị tổn thương gốc rễ do mối hại hoặc nhiễm bệnh thối rễ
Cây bạch đàn bị vàng từ gốc lên đến ngọn, ngoài ra bình thường. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách khắc phục?