Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục bệnh vàng lá thối gốc trên cây rau bắp cải tím

08h45' 25/11/2017 1,095 views
Khắc phục bệnh vàng lá thối gốc trên cây rau bắp cải tím
Cây bắp cải tím bị vàng lá ở gốc; lá co lại, cây kém phát triển. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách xử lý?