Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Hiện tượng khô buồng trên cây cau: Khắc phục ra sao?

10h43' 20/07/2018 17 views
Trồng trọt | Hiện tượng khô buồng trên cây cau: Khắc phục ra sao?
Trồng trọt | Trồng 10 cây cau, 4 năm tuổi, năm nào cũng đậu quả rất sai nhưng khi quả bằng đầu đốt ngón tay có hiện tượng khô dần cả buồng, bị cả vườn, chưa dùng thuốc. Hỏi nguyên nhân và cách khắc ...

Trồng trọt | Hướng dẫn cách chăm sóc để cau lùn sai quả từ gốc đến ngọn

11h23' 09/07/2018 57 views
Trồng trọt | Hướng dẫn cách chăm sóc để cau lùn sai quả từ gốc đến ngọn
Trồng trọt | Cây cau lùn trồng nhiều năm, cứ ra hoa thì héo úa và không đậu quả phải khắc phục như thế nào?