Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Củ Chi: Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

08h56' 23/12/2017 378 views
Củ Chi: Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
Bên cạnh nông nghiệp hữu cơ thì nông nghiệp công nghệ cao cũng đang phát triển mạnh mẽ ở TP. HCM.