Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Diễn biến một số loại dịch bệnh trên động vật vẫn còn phức tạp

08h16' 20/12/2017 274 views
Diễn biến một số loại dịch bệnh trên động vật vẫn còn phức tạp
Theo báo cáo của Cục thú y, so với năm 2016, năm nay diện dịch và mức độ dịch bệnh trên gia súc gia cầm đều tăng.