Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục dê bị thiếu khoáng, Vitamin ADE kế phát viêm khớp

08h36' 02/12/2017 403 views
Khắc phục dê bị thiếu khoáng, Vitamin ADE kế phát viêm khớp
Dê đực 3 năm tuổi không cho phối được với dê cái. Hỏi chuyên gia nông nghiệp cách khắc phục?