Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục su hào có hiện tượng nứt củ

12h00' 26/05/2018 542 views
Khắc phục su hào có hiện tượng nứt củ
Trồng 3 sào su hào, được 1 tháng rưỡi. Trồng được 1 tháng thì bắt đầu có hiện tượng nứt củ, lá vàng, ngoài ra không có hiện tượng nào khác. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?