Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nước mắt "vương quốc tôm hùm"- người trắng tay, kẻ lâm cảnh nợ

10h44' 28/11/2017 255 views
Nước mắt "vương quốc tôm hùm"- người trắng tay, kẻ lâm cảnh nợ
Sau cơn bão số 12, những làng nuôi tôm hùm ở Phú Yên và Khánh Hòa trắng tay và lâm vào cảnh nợ nần. Ước tính, ở Vạn Ninh, bão quét mất hơn 27.000 tỉ.

Khánh Hòa kiến nghị hỗ trợ lãi xuất 5 năm cho người nuôi thủy sản sau bão 12

09h14' 27/11/2017 132 views
Khánh Hòa kiến nghị hỗ trợ lãi xuất 5 năm cho người nuôi thủy sản sau bão 12
Người nuôi tôm hùm tại các tỉnh Nam Trung Bộ chưa thể tái sản xuất sau bão số 12, bởi những thiệt hại họ đang gánh chịu là quá lớn.