Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng mía hữu cơ trên đất Lào

14h26' 05/09/2018 25 views
Trồng mía hữu cơ trên đất Lào
Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN hay còn gọi Hiệp định ATIGA có hiệu lực đã tác động tới ngành mía đường Việt Nam, khắp nơi là tình trạng nông dân bán mía giá thấp, nhà máy thừa đường khó tiêu thụ. ...

Trồng trọt | Khắc phục mía bị bọ trĩ gây hại

15h52' 10/07/2018 88 views
Trồng trọt | Khắc phục mía bị bọ trĩ gây hại
Trồng trọt | 2ha mía trồng được 2 tháng, 1 tháng mía có hiện tượng chậm lớn, lá mía dính vào nhau, lá mía có màu đỏ, đỏ 2 bên viền lá. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?