Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chuyện của làng | Thách thức trong phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hiệu quả

11h03' 27/09/2018 179 views
Chuyện của làng | Thách thức trong phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hiệu quả
Chuyện của làng | Cả nước hiện có hơn 12.000 HTX nông nghiệp nhưng những hợp tác xã này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đủ để trở thành hạt nhân thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đề án ...

Nông nghiệp | Hơn 50% hợp tác xã nông nghiệp trên cả nước hoạt động yếu kém

11h00' 27/09/2018 79 views
Nông nghiệp | Hơn 50% hợp tác xã nông nghiệp trên cả nước hoạt động yếu kém
Nông nghiệp | Cả nước hiện có hơn 12.000 HTX nông nghiệp, nhưng số HTX này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đủ để trở thành hạt nhân thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Do vậy, Đề án phát ...

Nông nghiệp | Cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ chuyên môn còn thấp

10h58' 27/09/2018 62 views
Nông nghiệp | Cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ chuyên môn còn thấp
Nông nghiệp | Trong thời gian qua, những HTX hoạt động hiệu quả đã giúp tăng thu nhập cho hàng triệu thành viên HTX, không những thế tập quán canh tác, ý thức của người dân đã được thay đổi hoàn toàn, ...

Quy định sáp nhập Hợp tác xã

16h15' 05/06/2018 122 views
Quy định sáp nhập Hợp tác xã
Để nâng cao năng lực hoạt động và củng cố về mặt tổ chức hợp tác xã, những thành viên sáng lập hợp tác xã có ý định sáp nhập hợp tác xã với một hợp tác xã khác. Xin hỏi việc sáp nhập, hợp nhất hợp tác ...

Nhiệm vụ quyền hạn của người đại diện hợp tác xã

16h15' 05/06/2018 102 views
Nhiệm vụ quyền hạn của người đại diện hợp tác xã
Xin hỏi cơ quan nào quản lý hợp tác xã và ai là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã? Nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã được pháp luật quy định như thế nào?

Khó khăn với mục tiêu xây dựng 15 000 hợp tác xã kiểu mới

01h16' 16/01/2018 154 views
Khó khăn với mục tiêu xây dựng 15 000 hợp tác xã kiểu mới
Để đạt được chỉ tiêu 15.000 HTX kiểu mới này, số HTX thành lập mới sẽ phải cao gấp 4 lần giai đoạn vừa qua với con số 3.600 HTX hoạt động có hiệu quả. Trong khi đó có tới hơn 6.300 HTX hoạt động kém ...

Sau 5 năm triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012: Những hiệu quả mang lại

09h46' 02/01/2018 135 views
Sau 5 năm triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012: Những hiệu quả mang lại
Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 vừa qua. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã khẳng định " “Cần có tư duy mới để phát triển hợp tác xã kiểu mới.

Những khó khăn vướng mắc trong phát triển hợp tác xã hiện nay

08h45' 22/12/2017 223 views
Những khó khăn vướng mắc trong phát triển hợp tác xã hiện nay
Mặc dù đã xuất hiện một số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, nhưng tới nay, mới chỉ có khoảng 30% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Quảng Ninh: Hình thành hợp tác xã kiểu mới

09h40' 20/12/2017 392 views
Quảng Ninh: Hình thành hợp tác xã kiểu mới
Cơ chế chính sách phù hợp như phân chia lợi nhuận hợp lý, không xóa bỏ kinh tế cá thể để nâng cao tính liên kết và hiệu quả làm ăn của các hộ cá thể...

Cơ hội nào cho hợp tác xã nông nghiệp phát triển?

09h46' 19/12/2017 328 views
Cơ hội nào cho hợp tác xã nông nghiệp phát triển?
Làm thế nào để có thể tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã?

Quảng Ninh: Hình thành các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

09h25' 11/12/2017 280 views
Quảng Ninh: Hình thành các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới
Kể từ khi Luật hợp tác xã (HTX) có hiệu lực từ 1/7/2013 tới nay, nhiều hợp tác xã đã vận dụng các cơ chế chính sách phù hợp để đưa HTX của mình hoạt động hiệu quả hơn.

Kết nối tiêu thụ giữa hợp tác xã, doanh nghiệp nông sản và người tiêu dùng Thủ đô

09h20' 11/12/2017 211 views
Kết nối tiêu thụ giữa hợp tác xã, doanh nghiệp nông sản và người tiêu dùng Thủ đô
Sáng ngày 8/12, tại Hà Nội, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đã tổ chức hội thảo về kết nối nông sản an toàn giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.