Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Có hay không: Dự án BOT trên Quốc lộ 13 phớt lờ quy định thu phí của UBND tỉnh Bình Phước?

09h42' 11/12/2017 344 views
Có hay không: Dự án BOT trên Quốc lộ 13 phớt lờ quy định thu phí của UBND tỉnh Bình Phước?
Dự án BOT trên Quốc lộ 13 theo quy định thu phí của UBND tỉnh Bình Phước vẫn chưa được giải quyết triệt để