Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Tiền Giang: Hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ ứng phó với bão Tembin

17h41' 25/12/2017 264 views
Tiền Giang: Hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ ứng phó với bão Tembin
Được dự báo là một trong những tỉnh tâm bão số 16 (Tembin) sẽ quét qua, Tiền Giang đã huy động hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ ứng phó với cơn bão này.