Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Phòng trị bệnh đạo ôn hại lúa

11h00' 27/09/2018 171 views
Trồng trọt | Phòng trị bệnh đạo ôn hại lúa
Trồng trọt | Hỏi lúa bị bệnh đạo ôn nguyên nhân là gì và cách khắc phục như thế nào?

Trồng trọt | Ngăn cản sự hình thành đất trồng lúa bị phèn, chua

10h25' 07/09/2018 144 views
Trồng trọt | Ngăn cản sự hình thành đất trồng lúa bị phèn, chua
Trồng trọt | 2 sào giống lúa giống lúa 838, chất đất đầm lầy hơi chua. Thu hoạch không hiệu quả, năng suất thấp. Hỏi nên trồng giống lúa nào để đạt năng suất cao? Hỏi muốn cải tạo đất thì làm như thế ...