Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Bệnh đốm nâu trên cây tiêu: Phát hiện sớm để điều trị

15h25' 26/06/2018 286 views
Bệnh đốm nâu trên cây tiêu: Phát hiện sớm để điều trị
Có 600 trụ tiêu trồng được 4 năm, cây tiêu có hiện tượng lá đốm vàng ngoài ra thì bình thường, cây đã bị được nửa năm. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Phòng trị cây tiêu bị bệnh chết nhanh chết chậm

21h24' 08/06/2018 201 views
Phòng trị cây tiêu bị bệnh chết nhanh chết chậm
Trồng 1.000 trụ tiêu được 2 năm tuổi. Hiện tượng gốc rễ bị thối, đỏ lá từ gốc trở lên, rụng lá nhiều, chết cây, chết rải rác khắp vườn, chưa phun thuốc gì, bị suốt mùa mưa. Hỏi nguyên nhân và cách ...

Cách khắc phục bệnh chết nhanh chết chậm cho cây tiêu

21h51' 19/05/2018 255 views
 Cách khắc phục bệnh chết nhanh chết chậm cho cây tiêu
Trồng tiêu, 2 năm tuổi. Hiện tượng vàng ngọn, tháo đốt, lá non có đốm vàng, bạc trắng lá, ngoài ra bình thường, bị 1 tuần, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Hướng xử lý cây tiêu bị bệnh vàng lá thối rễ do nấm gây hại

07h12' 20/12/2017 503 views
Hướng xử lý cây tiêu bị bệnh vàng lá thối rễ do nấm gây hại
Cây tiêu có biểu hiện lá vàng, kiểm tra rễ lên thấy đầu rễ tơ bị đen. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách khắc phục?