Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Bệnh chết chậm hoành hành, người trồng tiêu điêu đứng

12h10' 30/09/2018 179 views
Trồng trọt | Bệnh chết chậm hoành hành, người trồng tiêu điêu đứng
Trồng trọt | Có 300 trụ tiêu trồng được 3 năm tuổi, mấy ngày nay thấy tiêu rụng đốt, thối đốt, vàng lá, đã bị 15 trụ. Hỏi nguyên nhân có phải hồ tiêu mắc bệnh chết chậm hay không? Cách điều trị và khắc ...

Trồng trọt | Giải "cứu" vườn hồ tiêu bị bệnh chết nhanh bằng cách nào?

12h09' 30/09/2018 195 views
Trồng trọt | Giải "cứu" vườn hồ tiêu bị bệnh chết nhanh bằng cách nào?
Trồng trọt | Có vườn hồ tiêu được 3 năm tuổi bắt đầu cho bói, cây có hiện bị chết, cây có hiện tượng bị héo dây, gốc thì thâm đen, lá thì vẫn xanh nhưng bị rụng. Có triệu chứng của bệnh chết nhanh. ...

Trồng trọt | Bệnh chết chậm trên hồ tiêu, gây thiệt hại nặng nề

10h10' 26/09/2018 187 views
Trồng trọt | Bệnh chết chậm trên hồ tiêu, gây thiệt hại nặng nề
Trồng trọt | Vườn tiêu 3 năm tuổi, 1 tuần nay 4 trụ tiêu có hiện tượng lá tiêu hay bị vàng lá, sau đó rụng lá. Tiêu bị rụng đốt và đọt. Hỏi nguyên nhân có phải cây tiêu mắc bệnh tuyến trùng gây chết ...

Cách khắc phục bệnh chết nhanh chết chậm cho cây tiêu

21h51' 19/05/2018 198 views
 Cách khắc phục bệnh chết nhanh chết chậm cho cây tiêu
Trồng tiêu, 2 năm tuổi. Hiện tượng vàng ngọn, tháo đốt, lá non có đốm vàng, bạc trắng lá, ngoài ra bình thường, bị 1 tuần, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục khi cây tiêu bị xoăn lá rụng đốt chấm đen trong vỏ cây

15h26' 02/08/2016 2,894 views
Khắc phục khi cây tiêu bị xoăn lá rụng đốt chấm đen trong vỏ cây
Cây tiêu bị xoăn lá, rụng đốt, chấm đen trong vỏ cây. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách khắc phục?