Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Chăm sóc thế nào để cây tiêu ra nhiều rễ tôm?

14h57' 03/07/2018 109 views
Trồng trọt | Chăm sóc thế nào để cây tiêu ra nhiều rễ tôm?
Trồng trọt | 2ha cây tiêu được 3 năm tuổi, có hiện tượng lá vàng không ra rễ tôm. Chăm sóc thế nào để cây tiêu ra nhiều rễ tôm?

Bệnh đốm nâu trên cây tiêu: Phát hiện sớm để điều trị

15h25' 26/06/2018 107 views
Bệnh đốm nâu trên cây tiêu: Phát hiện sớm để điều trị
Có 600 trụ tiêu trồng được 4 năm, cây tiêu có hiện tượng lá đốm vàng ngoài ra thì bình thường, cây đã bị được nửa năm. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Phòng trị cây tiêu bị bệnh chết nhanh chết chậm

21h24' 08/06/2018 52 views
Phòng trị cây tiêu bị bệnh chết nhanh chết chậm
Trồng 1.000 trụ tiêu được 2 năm tuổi. Hiện tượng gốc rễ bị thối, đỏ lá từ gốc trở lên, rụng lá nhiều, chết cây, chết rải rác khắp vườn, chưa phun thuốc gì, bị suốt mùa mưa. Hỏi nguyên nhân và cách ...

Phòng trừ bệnh vàng lá chết nhanh cho cây tiêu

07h05' 01/01/2018 255 views
Phòng trừ bệnh vàng lá chết nhanh cho cây tiêu
Tôi trồng cây tiêu được 5 năm tuổi. Cây có biểu hiện bị vàng lá và chết nhanh. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách khắc phục?