Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục cây cam  Vinh bị bệnh thối rễ, xì mủ

17h01' 30/05/2018 0 views
Khắc phục cây cam  Vinh bị bệnh thối rễ, xì mủ
Cam Vinh trồng được 1 năm tuổi, bị xì mủ, khô thân bên ngoài. Đã dùng thuốc phun nhưng không đỡ. Đã 15 ngày nay. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trị bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam như thế nào?

06h04' 27/03/2018 99 views
Trị bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam như thế nào?
Trị bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam như thế nào?

Khắc phục cây cam bị bệnh thối rễ

06h07' 23/02/2018 113 views
Khắc phục cây cam bị bệnh thối rễ
Trồng 300 cây cam sành được 4-5 năm tuổi. Hiện tượng vàng lá, thối rễ, rụng quả, chết cây, đã dùng thuốc nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục? Hỏi muốn bón phân cho cây có được không? ...

Mẹo phòng trị bệnh vàng lá thối rễ cho cây cam trong mùa mưa

22h51' 09/01/2018 209 views
Mẹo phòng trị bệnh vàng lá thối rễ cho cây cam trong mùa mưa
Cam hay bị vàng lá, thối rễ thì khắc phục như thế nào?

Khắc phục bệnh thối rễ và bệnh vàng lá gân xanh cho cây cam

07h09' 30/12/2017 653 views
Khắc phục bệnh thối rễ và bệnh vàng lá gân xanh cho cây cam
Cây cam Vinh bị thối rễ, nấm rễ, to đầu rễ, sau đó thâm rễ, kiểm tra lá vẫn xanh. Hỏi chuyên gia nông nghiệp cách khắc phục?....

Phòng trừ bệnh thối gốc rễ trên cây cam

08h09' 07/12/2017 179 views
Phòng trừ bệnh thối gốc rễ trên cây cam
Cây cam bị khô lá rồi chết cây, đã chết 10 cây,.... Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách khắc phục?