Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cây mít bị thối quả: Nguyên nhân và cách phòng ngừa

20h15' 02/09/2018 140 views
Trồng trọt | Cây mít bị thối quả: Nguyên nhân và cách phòng ngừa
Trồng trọt | Trồng mười cây mít thường đã có quả được 4 năm có hiện tượng 4 cây ra quả nhưng khi chín thì lại bị thối từ trong ra ngoài, ngoài ra thì không có biểu hiện nào khác và chưa sử dụng thuốc ...

Trồng trọt | Chăm sóc cây mít Thái sau thu hoạch

11h23' 05/08/2018 144 views
Trồng trọt | Chăm sóc cây mít Thái sau thu hoạch
Trồng trọt | Khi thu hoạch cây mít Thái 8 năm tuổi xong, cần làm những gì?

Trồng trọt | Diệt gọn ruồi vàng đục quả trên cây mít

16h01' 01/08/2018 91 views
Trồng trọt | Diệt gọn ruồi vàng đục quả trên cây mít
Trồng trọt | Trồng cây mít Thái 4 năm tuổi, có quả bình thường, nhưng cứ lúc chuẩn bị được thu hoạch lại quả lại bị thối dần dần. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Chăn nuôi | Tại sao cây mít quả sắp chín lại bị thối?

16h03' 23/07/2018 85 views
Chăn nuôi | Tại sao cây mít quả sắp chín lại bị thối?
Chăn nuôi | Mít Thái 5 năm tuổi, năm nào cũng ra quả nhưng khi chín lại bị thối từ vỏ vào. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?