Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Cách xử lý nước hầm biogas trước khi tưới cho cây trồng

11h04' 20/07/2018 8 views
Trồng trọt | Cách xử lý nước hầm biogas trước khi tưới cho cây trồng
Trồng trọt | Hỏi nước hầm biogas có dùng tưới trực tiếp cho ruộng rau muống được không? Rau muống này có dùng làm thực phẩm được không ?

Trồng trọt | Cách sử dụng nước thải hầm Bioga tuới cho cây bưởi

15h42' 17/07/2018 48 views
Trồng trọt | Cách sử dụng nước thải hầm Bioga tuới cho cây bưởi
Trồng trọt | Có một vườn bưởi. Hỏi là một tháng tưới hai đến ba lần nước thải Bioga cho cây bưởi trồng được 2 đến 3 năm tuổi có được hay không?

Trồng trọt | Bón phân cho lúa Séng Cù đúng kỹ thuật để đạt năng suất cao

17h36' 16/07/2018 19 views
Trồng trọt | Bón phân cho lúa Séng Cù đúng kỹ thuật để đạt năng suất cao
Trồng trọt | Bón phân cho lúa Séng Cù như thế nào để đạt năng suất cao?