Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Tình trạng cây bưởi bị héo xanh lá có cách nào khắc phục?

10h59' 09/09/2018 57 views
Trồng trọt | Tình trạng cây bưởi bị héo xanh lá có cách nào khắc phục?
Trồng trọt | Bưởi Diễn được 1 năm tuổi, sau khi mưa nhiều thì có biểu hiện lá héo xanh, ngoài ra cây bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Cây bưởi bón phân đầy đủ: Vẫn 'bạc lá' là vì sao?

15h05' 27/07/2018 157 views
Trồng trọt | Cây bưởi bón phân đầy đủ: Vẫn
Trồng trọt | Trồng bưởi da xanh được 1 năm tuổi xen với vườn sầu riêng, trước mùa mưa có rắc vôi bột và bón phân chuồng hoai mục. Trung bình cứ 2 tháng lại bón 0,5 kg phân NPK cho một cây. Nhưng cây ...

Trồng trọt | Thời điểm xử lý ra hoa cho bưởi da xanh

16h02' 24/07/2018 72 views
Trồng trọt | Thời điểm xử lý ra hoa cho bưởi da xanh
Trồng trọt | Tháng này xử lý ra hoa cho bưởi da xanh 3 năm tuổi được không? Và cách xử lý như thế nào?

Trồng trọt | Để trồng bưởi hiệu quả cao: Cần chọn giống chất lượng

19h57' 18/07/2018 30 views
Trồng trọt | Để trồng bưởi hiệu quả cao: Cần chọn giống chất lượng
Trồng trọt | Có 3 ha bưởi da xanh, đã được 18 tháng tuổi, lúc trồng bưởi thì có vài cây giống được chiết từ cây khác. Cây vẫn sinh trưởng phát triển bình thường nhưng những cây chiết lá lại rất nhỏ. ...

Trồng trọt | "Diệt" gọn nhẹ nhện rám quả gây hại cây bưởi

10h26' 10/07/2018 67 views
Trồng trọt | "Diệt" gọn nhẹ nhện rám quả gây hại cây bưởi
Trồng trọt | Trồng bưởi da xanh 5 năm tuổi, đang cho trái, có hiện tượng bị chai quả khi quả to bằng nắm tay. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Nấm nâu bám đầy cây bưởi da xanh phải làm sao?

14h58' 03/07/2018 62 views
Trồng trọt | Nấm nâu bám đầy cây bưởi da xanh phải làm sao?
Trồng trọt | Cây bưởi da xanh trồng được 2 năm, bị nấm nâu bám đầy cây. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Cách chăm sóc cây bưởi da xanh xen cây dừa trong mùa mưa

20h18' 23/06/2018 76 views
Cách chăm sóc cây bưởi da xanh xen cây dừa trong mùa mưa
Trồng bưởi da xanh xen vào vườn dừa đòi hỏi cần nắm vững kỹ thuật canh tác thật tốt nhất là trong điều kiện mùa mưa đang bắt đầu vì đây là 2 cây trồng đối lập nhau hoàn toàn về mặt sâu bệnh và cách ...

Tư vấn thuốc trừ sâu vẽ bùa hại cây bưởi da xanh

16h01' 20/06/2018 167 views
Tư vấn thuốc trừ sâu vẽ bùa hại cây bưởi da xanh
Vườn bưởi da xanh 14 tháng tuổi, lá có hiện tượng bị nhỏ xoắn. Hỏi nguyên nhân cây bưởi bị sao và cách khắc phục như thế nào?

'Vườn bưởi da xanh bị ngập nước': Biện pháp khắc phục

12h02' 03/06/2018 122 views
Vườn bưởi da xanh bị ngập nước cách đây khoảng 5-6 tháng trước. Hiện cây bị vàng lá, thối rễ héo lá và chết. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bưởi da xanh bị vàng lá là mắc bệnh gì?

16h24' 30/05/2018 205 views
Bưởi da xanh bị vàng lá là mắc bệnh gì?
Bưởi da xanh đang ra lộc non, nhưng lại có hiện tượng lá non bị vàng. Hỏi cây bưởi bị bệnh gì? Nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào để hiệu quả?

Xử lý thế nào khi ruồi đục quả bưởi?

06h15' 14/04/2018 267 views
 Xử lý thế nào khi ruồi đục quả bưởi?
Trồng bưởi da xanh được 4 năm tuổi, khi thu hoạch quả được khoảng 4-5 ngày có hiện tượng bị vàng quả, thối quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Biện pháp tăng đậu quả cho cây bưởi Diễn

06h34' 02/04/2018 96 views
Biện pháp tăng đậu quả cho cây bưởi Diễn
Trồng 100 cây bưởi Diễn được 14 năm tuổi. Hiện tượng ra rất nhiều hoa. Hỏi làm như thế nào cho cây được ra nhiều quả?