Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Xử lý hiện tượng cá bị chết sau khi diệt tảo

10h18' 25/11/2017 226 views
Xử lý hiện tượng cá bị chết sau khi diệt tảo
Sau khi diệt tảo có hiện tượng cá chết, cá nổi lên mặt nước, thân cá đen,.... Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách xử lý?