Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Triển vọng từ trồng giống lúa Kim Cương 111

09h41' 04/12/2017 737 views
Triển vọng từ trồng giống lúa Kim Cương 111
Mô hình trồng giống lúa Kim Cương 111 sẽ có những triển vọng như thế nào?