Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nghệ An: Nghi ngờ cam nhiễm bệnh chết do giống kém chất lượng

08h31' 06/12/2017 286 views
Nghệ An: Nghi ngờ cam nhiễm bệnh chết do giống kém chất lượng
Tại tại Quỳ Hợp, Nghệ An, hàng trăm hécta cam đã bị chặt bỏ do nhiễm bệnh. Nguyên nhân cam chết là do loại bệnh vàng lá.