Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Khắc phục cây đậu đũa bị bọ chích hút gây hại

13h59' 26/02/2018 415 views
Khắc phục cây đậu đũa bị bọ chích hút gây hại
Cây đậu đũa bị bọ chích hút gây hại, cách khắc phục như thế nào để đạt được hiệu quả?

Sat4Rice: Ứng dụng công nghệ vệ tinh vào sản xuất nông nghiệp

14h04' 26/01/2018 729 views
Sat4Rice: Ứng dụng công nghệ vệ tinh vào sản xuất nông nghiệp
Năm 2015, Chính phủ Hà Lan và một số tổ chức cùng Tập đoàn Lộc Trời, thành lập dự án Viễn thám vệ tinh. Sau 2 năm thu thập dữ liệu nông dân, mã hóa và đưa vào hệ thống. Phần mềm Sat4rice- ứng dụng ...